Informace pro věřitele

 

Zákony v České republice umožňují nárokovat úhradu vzniklé škody způsobené neuhrazením dlužné pohledávky k datu splatnosti. Dluh bude tedy navýšen o veškeré tyto náklady a vymáhán v plné výši po dlužníkovi.Proč nám svěřit správu pohledávek?
 

  • Úspora v oblasti personálních a materiálních nákladů souvisejících s interním vymáháním pohledávek.

  • Náklady na externí inkaso pohledávek jsou jasně stanovené a dle daných kritérií stabilní a jsou plně uznatelným daňovým nákladem.

  • Zvýšení návratnosti pohledávek.

  • Výrazné snížení rizika promlčení pohledávek.

  • Výběr nejvhodnějšího způsobu mimosoudního či soudního vymáhání s ohledem na možnou tvorbu daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti.

 

Jak mám postupovat, pokud chci využít Vašich služeb?

Kontaktujte nás telefonicky, nebo pomocí e-mailu. Naši zaměstnanci jsou specializovanými odborníky v oblasti správy pohledávek.

Jak dlouhá je lhůta na vymáhání/vracení peněz?

Pokud byla platba provedena na náš účet, náš klient ji obdrží obratem. Délka inkasní správy záleží na požadavcích a dohodě s klientem.

Proč si nenajmout právníka namísto Vaší firmy?

V případě nesporných pohledávek je pro Vás spolupráce s právníkem zbytečně finančně náročná. Spolupracujeme s externími subjekty, jako jsou advokáti a exekutoři. Jsme tak schopni zajistit komplexní servis včetně právních služeb.