Informace pro dlužníky

 

Každý dlužník bude vložen do veřejné databáze dlužníků.

Co dělat, když nemám na zaplacení?

Vždy se dá najít nějaké řešení. Kontaktujte nás co nejdříve. Sdělíme Vám možnosti řešení Vaší situace, jedna z nich je například uzavření splátkového kalendáře.

Jak Vás mohu kontaktovat?

Nejlépe telefonicky. Připravte se, že Vám položíme kontrolní otázky, abychom ověřili totožnost volajícího, což je nezbytné z důvodu ochrany osobních dat. Musíme mít jistotu, že skutečně mluvíme s osobou, která je dlužníkem a ne s někým cizím.

Další možností je kontakt pomocí e-mailu. Tato komunikace je snadná a rychlá. E-maily zasílejte na info@personalgroup.cz 

Proč je důležité dlužnou částku zaplatit co nejdříve?

Úhrada dlužné částky v termínu uvedeném v upomínce může vést k podstatné finanční úspoře, neboť náklady na soudní vymáhání pohledávky často převyšují samotnou dlužnou částku. Tak tomu je zejména u drobnějších pohledávek pohybujících se řádově v tisících korun.

Co se stane, když nezaplatím dlužnou částku?

Pokud dlužník nezaplatí dlužnou částku v termínu uvedeném v upomínce, je věřitel nucen přikročit k soudnímu vymáhání. To je spojeno s nutnou finanční i časovou investicí. Kromě toho, že k dluhu stále přirůstají úroky z prodlení, dluh se navyšuje také o soudní výlohy.

Kdy přijde na řadu exekuce?

K exekuci dochází v případě, kdy dlužník neuhradí závazek ani poté, co mu bylo doručeno pravomocné soudní rozhodnutí na základě kterého je povinen závazek uhradit.